Būkim vieningi maldoje. Kas neįmanoma žmogui - įmanoma Dievui.Prasidėjęs karas Ukrainoje palietė kiekvieno širdį. Šiame Ukrainai sunkiame laikotarpyje, galime dar kartą įvertinti kokia yra brangi taika, o taip pat kitų palaikymas. Melskimės kasdien už šio karo aukas, jų šeimas. Melskimės už agresorių atsivertimą ir šio...

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar...

Nuo kovo 2 d.. Brangūs bendražygiai, kviečiame nuo kovo 2 d. drauge keliauti Gavėnios kelionę ir ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei. Ši kelionė apims kiekvieno asmeninį pasiruošimą, kasdien gausite pasiūlymą: dienos Evangeliją, mąstymą ir užduotį, kurią kviesime atlikti santykyje su Dievu. Kviečiame šioje kelionėje eiti atvira širdimi, nieko...